Kuukausi: maaliskuu 2016

Perustaminen – radon ja kosteus

Rakennustyöt

Mökin perustukset tehdään suoraan kallion päälle. Perustettaessa tulee huomioida aina radon riski. Radonin riskianalyysi on tehtävä sekä maaperän että ostettujen täyttömaiden osalta.

Kosteusongelmiin liittyvien riskien vähentämiseksi ja hyvän sekä terveellisen sisäilman edistämiseksi on oltava suunnitelma ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

WP_20160323_007

Joutsenmerkittyä mökkiä rakentamassa

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki-rakentaminen on Suomessa hyvin alkutekijöissään. Useat rakennusalalla toimivat yritykset ovat kuitenkin innostuneet asiasta ja mahdollisuudesta päästä tekemään jotain aivan uutta ja asioita uudella tavalla. Tämän sivun artikkeleihin on listattu yrityksiä ja toimijoita, joilta löytyy Joutsenmerkki-kriteerit täyttäviä tuotteita ja jotka ovat halunneet olla mukana toteuttamassa Pohjoismaiden ensimmäistä Joutsenmerkittyä mökkiä.

Tällä sivulla kerrotaan myös Joutsenmerkin kriteerit täyttävistä rakennusmateriaaleista ja -tuotteista sekä syistä miksi juuri nämä tuotteet on valittu. Tuotteet, joilla on Joutsenmerkin lisenssi, löytyvät Joutsenmerkin sivuilta: http://joutsenmerkki.fi/tuotteet-palvelut/tuotealueet/ .

Joutsenmerkityssä rakennuksissa käytettävien tuotteiden ei välttämättä tarvitse olla Joutsenmerkittyjä, mutta tuotteiden tulee täyttää Joutsenmerkin kriteerit. Joutsenmerkittyjen tuotteiden käytöstä rakentamisessa saa kuitenkin lisäpisteitä Joutsenmerkkiä rakennukselle haettaessa. Joutsenmerkin kriteerit rakennuksille löytyvät: http://joutsenmerkki.fi/kriteeri/089-pientalot-kerrostalot-koulu-ja-paivakotirakennukset-3/

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat