Isover-eristeiden ympäristöarvoista

EnergiatehokkuusJätteiden hallintaLuontoMateriaalivalmistajatRakennusmateriaalit

ISOVER-eriste on hyvä valinta rakennukselle, mutta myös ympäristölle. Eristeen vaikutukset ympäristöön on huomioitu koko niiden elinkaaren ajalta: Hyvinkään ja Forssan tehtailta aina käytöstä poistumiseen saakka. Rakennusmateriaalin oikealla valinnalla on suuri merkitys rakennuksen hiilijalanjälkeen.

ISOVER ja ympäristö:

  • Pääraaka-aineena kotimainen kierrätyslasi
  • Biokaasu ja maakaasu käytössä tuotannossa
  • Multipackin avulla vähemmän liikennepäästöjä ja pienempi pakkausmateriaalin kulutus

ISOVERilla teollisuuden ja kotitalouksien käyttämä lasi muuttuu arvokkaaksi raaka-aineeksi. Tiesitkö, että ISOVER-eristeet valmistetaan jopa 85 % kierrätyslasista? ISOVER onkin Suomen suurin kierrätyslasin hyödyntäjä. Raaka-aineesta ei uskoisi, että lopputuloksena on helposti käsiteltävä ja pehmeän jämäkkä eriste.

Tuotannossa tehdään kovasti työtä ympäristön eteen. Forssan tehtaan tuotannossa käytetystä energiasta noin 70 % on biokaasua ja Hyvinkään tehtaalla hyödynnetään maakaasua. Forssan tehtaan tuotannosta ei synny lainkaan kaatopaikkajätettä. Tehtailta ylijäävä eristemateriaali kierrätetään uudelleen, ja se saa uuden elämän puhallusvillana. Pakkausvaiheessa ISOVER-eristeistä puristetaan ilma pois 1/4 osaan alkuperäisestä koosta. Näin tilaa säästyy koko logistiikkaketjussa, ja vuoden aikana säästyy jopa 5200 rekkakuormaa. ISOVER-eristeet säästävät käyttöikänsä aikana energiaa 200 kertaa niin paljon, kuin niiden valmistamiseen on käytetty. Eristämällä voit siis todellakin vaikuttaa!

 

Ympäristöystävällisyys on yksi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy:n arvoista. Ympäristöasioiden hallintajärjestelmä on sertifioitu standardin ISO 14001 mukaan.

Tehokas lämmöneristys säästää luonnonvaroja, sekä luontoa tulevia sukupolvia varten vähentämällä rakennuksen energian kulutusta ja tätä kautta syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Myös tuotantoprosessin aiheuttamat tuotantoriskit ja -kuormitukset pyritään minimoimaan. Ympäristövaikutukset on otettu huomioon tuotteiden raaka-ainevalinnoissa, tuotekehityksessä, valmistuksessa, kuljetuksissa, asentamisessa ja asumis- sekä uudelleenkäytössä. Ympäristön tilaa seurataan ja mitataan aktiivisesti.

Pääraaka-aineena kierrätyslasi

Kierrätyslasi on ollut tuotteiden pääraaka-aine jo vuodesta 1983 lähtien. Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Lasivillan valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista keskimäärin 80 % on kierrätyslasia.

Energia

Energiaa käytetään raaka-aineiden sulattamiseen, kuidutukseen ja sideaineen kypsytykseen. Energian käyttöä on tehostettu uusimalla laitteistoa sekä parantamalla tuotantotehokkuutta tehtailla.

Lämmitysenergian tuottaminen kuluttaa luonnonvaroja ja saastuttaa ympäristöä. Lämpöeristeen valmistukseen tarvittava energiamäärä säästetään nopeasti rakennuksen lämmitysenergian tarpeen vähentyessä. Jos lämpöeristeet olisivat kaksi kertaa nykyistä paksumpina kerroksina, luontoa säästyisi ja lämmityskustannukset putoaisivat huomattavasti. Säästö olisi merkittävä myös kansantaloudellisesti.

Tuotantolaitoksilla tutkitaan jatkuvasti mahdollisuuksia siirtyä käyttämää uusiutuvia tai puhtaampia energiamuotoja. Hyvinkäällä siirryttiin vuonna 2009 käyttämään maakaasua trukkien polttoaineena.  Maakaasun avulla trukkien päästöt pienenevät ja niiden pienempi melutaso parantaa käyttömukavuutta. Forssassa korvattiin 2010 osa tehtaan käyttämästä nestekaasusta biokaasulla. Biokaasu on uusiutuva energiamuoto, jonka avulla pienennetään tehtaan ympäristövaikutuksia mm. CO2-päästöjen muodossa.

Jätteet

Toimipisteissä syntyvän jätteen määrää seurataan kuukausittain ja tavoitteena on kaatopaikalle menevän jätteen määrän minimoiminen. Tärkeä osan tämän tavoitteen onnistumisessa on jätteiden lajittelulla. Tehokkaan lajittelun avulla mahdollisimman suuri osa syntyvästä jätteestä voidaan kierrättää tai jatkojalostaa energiaksi.

Veden käyttö

Tuotteiden valmistuksessa vettä tarvitaan pääasiassa sideaineen laimentamiseen, laitteiden ja prosessin jäähdytykseen sekä kaasu-, että prosessipesuihin. Prosessivesi puhdistetaan tehtaiden omissa puhdistuslaitoksissa ja käytetään uudelleen, joten tuotteiden valmistus ei aiheuta kuormitusta vesistöihin tai vesienpuhdistuslaitoksille.

Päästöt ilmaan ja maaperään

Tehtaiden toiminnasta aiheutuvia päästöjä pyritään minimoimaan käyttämällä EU:n määrittelemää parasta mahdollista tekniikkaa (BAT). Tämä tarkoittaa sitä että kaikki piippuun johdettavat kaasut pestään ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Piippukaasuista suoritetaan mittauksia vuosittain riippumattoman tahon toimesta ja mittaustulokset toimitetaan ympäristöviranomaisille.

Maaperän likaavien päästöjen riskiä on pienennetty vähentämällä tehtailla varastoitavien kemikaalien määrää. Tämän toiminnan ansiosta Turvatekniikan Keskus (TUKES) alensi vuonna 2009 Hyvinkään tehtaan kemikaaliriskiluokitusta. Kaikki tehtailla tapahtuva kemikaalien varastointi ja käsittely tapahtuu suoja-altaiden päällä, mikä estää vähäistenkin kemikaalimäärien pääsyn maaperää. Tehdasalueiden pohjaveden laatua tarkkaillaan vuosittain ja mittausraportit toimitetaan ympäristöviranomaisille.

Pakkaus ja kuljetukset

Pakkaamisessa hyödynnetään pakkaustekniikkaa, joka mahdollistaa tuotteen puristamisen noin yhteen neljäsosaan eristeen alkuperäisestä tilavuudesta. Tämä vähentää kuljetuskaluston tarvetta ja kuljetuksista aiheutuvaa ympäristörasitusta. Tehokas pakkaustekniikka vähentää myös pakkausmateriaalin ja kuljetuslavojen tarvetta. Käytettävät pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä ja poltettavia.

Sähkökaapelit

RakennusmateriaalitTuotteet

Sähkötöitä päästään aloittelemaan nyt syksyllä. Syyskuussa saamme rakennuksen lopulta säältä suojaan, kun ikkunat saapuvat ja niiden asennus pääsee käyntiin. Sähkötuotteiden kanssa on ollut myös kohtalaisesti selvittämistä, sillä Joutsenmerkin uusissa kriteereissä (voimaan 3/2016) on vaatimuksia myös sähkökaapeleille. Lainsäädäntökin on muuttumassa mm. kaapeleiden osalta ja jatkossa Suomessakin tullaan vaatimaan kaikissa rakennuksissa halogeenittomia kaapeleita. Aikaisemmin vaatimus on koskenut vain koulu- ja päiväkotirakennuksia. Toki poikkeuksia tähänkin tulevaan säädökseen on tulossa. Hyvä kuitenkin, että rakentamista ollaan kehittämässä turvallisempaan ja terveellisempään suuntaan laajalla rintamalla.

Olemme kuitenkin nyt löytäneet kotimaisen kaapelivalmistajan, jolta löytyy Joutsenmerkin vaatimusten mukaisia kaapeleita. Moni sekoittaa Joutsenmerkin Avainlippu-merkkiin. Avainlippu kertoo kotimaisen työn asteesta. Joutsenmerkin kriteerit eivät sinänsä vaadi kotimaisuutta, mutta on sinänsä hyvä vetää kotiin päin ja valita kotimainen vaihtoehto.

Terassilaudoitus

RakennusmateriaalitRakennustyötTuotteet

Terassilaudan valinta on ollut pitkä prosessi. Vaihtoehtoja on ollut useita: Käsittelemätön kuusi- tai haapalankku, Siperian lehtikuusi, Organowood, Accoya, Kebony, lämpökäsitelty puu, monien valmistajien komposiitteja (on Kiinassa, Saksassa, Suomessa valmistettuja) jne. Erilaisin menetelmin modifioituja tuotteita löytyy nykyään useita merkkejä. Perinteinen painekyllästetty puu ei kelpaa Joutsenmerkki-rakennukseen. Poikkeuksena on turvallisuuden varmistaminen mm. sääalttiissa kantavissa rakenteissa, joka siten mahdollistaa kyllästetyn puun käytön esimerkiksi terassin kantavissa rakenteissa.

Ennen kuin pääsemme tekemään tilauksen, tulee terassilaudan toimittajan vielä varmistaa, että heidän tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty kiellettyjä puulajeja (www.nordic-ecolabel.org/wood/). Lisäksi toimittajalla tulee olla sertifioitu jäljitettävyys/alkuperäseuranta ja raaka-aineista tulee vähintään 70 % olla sertifioitu kestävän metsänhoidon standardin FSC tai PEFC mukaan. Mikäli tuote on täysin kierrätystuotteista valmistettua, tähän löytyy oma vaatimuksensa kriteereistä. Dokumentteja siis vielä odotellaan…

Dokumentoinnista ja odottelusta olisi päästy, mikäli olisimme valinneet valmiiksi Joutsenmerkityn terassilaudan. Sellainen löytyy ja sekin olisi ollut hyvä vaihtoehto. Päädyimme kuitenkin toisenlaiseen ratkaisuun, jota avaan sitten myöhemmin, kun kaikki on varmistunut ja tuote on saapunut työmaalle.

 

Energiavaatimus kova mökeille

Energiatehokkuus

Selvitin Joutsenmerkin loma-asunnoille asetettua energiavaatimusta, koska se alkoi tuntua aika vaikealta saavuttaa. Joutsenmerkin kriteereissä lukee näin:

Mökin/vapaa-ajan asunnon on täytettävä kaikki pientaloja koskevat kansalliset rakentamismääräysten mukaiset energiavaatimukset, lukuun ottamatta talon koon perusteella tehtyjä poikkeuksia tms. Loma-asuntojen on täytettävä pien- tai kerrostalon vaatimukset. Katso vaatimus O4.
Joutsenmerkityn rakennuksen energialuokka: Suomi, energialuokka B, YM asetus rakennusten energiatehokkuudesta 2012.

Joutsenmerkin vaatimus on siis energialuokka B. Se on mökille kova vaatimus. Ei mielestäni kova vaatimus omakotitalolle, mutta mökille kyllä.

Kommenttini tähän: Kriteerit eivät aiheuta omakotitaloihin kohtuuttomia investointeja eikä laite- tai rakenneratkaisuja, koska tyypillisesti omakotitalot rakennetaan jatkuvaan käyttöön, maalämmöllä ja C energialuokkaan. Vapaa-ajan asunnot puolestaan tehdään tyypillisesti kesäkäyttöön, sähkölämmityksellä (ilp apuna lämmityksessä ja jäähdytyksessä. Sähkön käyttö 1/3. Kesällä ei suurta tarvetta lämmitykseen) ja energialuokkaa ei voida/ei tarvitse määrittää. Luultavasti G. Erot siis näiden kahden käyttötavan välillä huomattavat. Silti kriteereissä on molemmille sama vaatimus.

Tarkastin Tilastokeskuksen tiedot loma-asuntojen ja omakotitalojen koosta, käyttöasteista ja lämmitysjärjestelmistä:

Keskikoko (uudet rakennukset 2015):

• Ok-talo 168 krs-m2

• Vapaa-ajan asunto 71 krs-m2

Käyttöaste, jolloin lämpötila n. +20-astetta:

• Ok-talo 365 päivää/v (=100 % vuodesta)

• Vapaa-ajan asunto 73 päivää/v (=20% vuodesta). Huom! pääasiassa kesäaikaan, jolloin ei sisäilman lämmitystä. Meillä lisäksi vedenkäyttökin pientä, sillä saunarakennus on erillinen ja ei kuulu tämän projektin yhteyteen.

Energialuokka ja lämmitysmuoto:

• Ok-talo energialuokka C, maalämpö

• Vapaa-ajan asunto energialuokka -, suora sähkölämmitys + ilmalämpöpumppu.

 

Guuglasin ja luin lisäksi VTT:n tutkimusraportin Ekotehokas loma-asuminen (2013). Siellä sanottiin:

  • Vapaa-ajan asunnon käyttö poikkeaa merkittävästi asuinrakennusten käytöstä, ja tästä syystä pientalojen ekotehokkaat ratkaisut eivät sellaisenaan sovellu kaikkiin vapaa-ajan asuntoihin. Vapaa-ajan asuntojen käyttö vaihtelee, ja esimerkiksi energiankäytöstä aiheutuvia ilmastopäästöjä voidaan leikata vapaa-ajan asunnon käyttötavasta riippuen eri tavoin.
  • Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukainen energialaskenta antaa käyttökelpoisia tuloksia vain ympärivuotiseen, jatkuvaan käyttöön tarkoitetuissa loma-asunnoissa. Tyypillisesti vapaa-ajan asunto on käytössä vain viidenneksen ajasta, ja käyttö painottuu kesäaikaan.
  • Rakennuksen ulkovaipparakenteiden sekä ilmanvaihdon lämpöhäviöiden pienentäminen ovat tärkeimmät keinot pienentää ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun rakennuksen energiakulutusta…

Tästä VTT:n raportista, Tilastokeskuksen tiedoista, Joutsenmerkin kriteereistä ja omista ajatuksistani vedin seuraavat johtopäätökset:

Joutsenmerkin vaatimukset energiatehokkuuden osalta ovat samat omakoti-taloille ja vapaa-ajan asunnoille. Omakotitaloille kriteerit ovat saavutettavissa tavanomaisin ja tyypillisin ratkaisuin ja ne eivät eroa rakentamisen nykytilasta juurikaan. Vapaa-ajan asuntojen kohdalla kriteerit ovat suhteellisesti selvästi tiukemmat. Omakotitalot tehdään ympärivuotiseen käyttöön. Tyypillisesti niissä käytetään tiettyjä ratkaisuja rakenteissa ja laitteissa. Maalämpö valitaan lähes puoleen uusista omakotitaloista. Maalämmöllä suurin hyöty saadaan matalalämpöisellä lattialämmityksellä betonilattiaan asennettuna. Tällainen lämmitys- ja rakenneratkaisu on mökille harvinainen. Vaikka vapaa-ajan asunnot ovat muuttuneet viime aikoina mökeistä kakkosasunnoiksi, asuntojen koko ja käyttöaste (siten myös energiankulutus) ovat edelleen murto-osa omakotitalojen vastaavista. Vapaa-ajan asunnot ovat keskimäärin 2,5x pienempiä ja käyttöaste 5x pienempi. Lisäksi käyttö ajoittuu kesään ja muulloin pidetään peruslämpöä +10 °C. Lämmitystarve on täten 15-20 kertaa pienempi. Omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen tuleekin olla energiatehokkaita. Joutsenmerkin tulee asettaa kunnianhimoisia tavoitteita rakentajille. Täytyy kuitenkin huomioida, että optimaalisiin ratkaisuihin päästään ilman hankalia/epätyypillisiä rakenneratkaisuja tai suhteettomia investointeja merkin tavoittelijoille.

Päädyinpä antamaan vielä suosituksiakin:

Rakentamisen ekotehokkuuden ja energiankulutuksen kannalta kriteereissä tulisi huomioida vapaa-ajan asuntojen pienempi koko, käyttöaste ja käyttöajankohta. Näin kriteereillä saataisiin ohjattua vapaa-ajan asuntojen rakentajia tavanomaista parempiin kestäviin valintoihin ilman, että joudutaan äärimmäisiin ratkaisuihin kuten kalliisiin investointeihin rakenteissa ja samalla laitteissa. Nykykriteerit saattavat ohjata ratkaisuihin, jotka ovat epätyypillisiä vapaa-ajan asunnoissa, jolloin Joutsenmerkityn vapaa-ajan asunnon rakentaminen jää harvoin kannattavaksi ja harvoille mahdolliseksi.

Katsotaan, miten käy. Viimeisimmät kriteerit astuivat voimaan 3/2016 eli ne ovat melko uudet. Säätöä varmaan tarvitaan, mutta olisiko tämä hienosäätöä kriteereihin vai liian iso tai radikaali muutos, jää nähtäväksi. Varmasti jotain muitakin vaihtoehtoja saattaa ilmetä, joilla pääsemme energialuokka B:hen ilman, että kriteerejä täytyy punnita.

Tästä selvityksestä ehkä huomaa, että ollessamme Pohjoismaiden ensimmäinen Joutsenmerkkiä tavoitteleva loma-asunnon rakentaja, eteen tulee jänniä tilanteita, joihin ei ihan heti löydy suoraa vastausta. Onneksi Motivan ympäristömerkinnän kanssa on voinut käydä keskusteluja hyvässä hengessä. Tämä on oppimista varmasti molemmille. Mikä on järkevää, mikä on tulevaisuutta, mikä on kestävää ja mikä kohtuullista. Tätä voidaan arvioida.

Höyrynsulku – Ranimobar

MateriaalivalmistajatRakennusmateriaalit

WP_20160814_009

Ranimobar-höyrynsulkumuovi on nyt asennettu Joutsenmökissä ympäriinsä lattiaa lukuun ottamatta. Saumat ja läpiviennit teipataan asianmukaisesti. Tiiviysluku pitäisi saada lähelle 1,0 1/h. Muuten ei päästä energialuokka B:hen, joka on Joutsenmerkin vaatimus pientaloilla.

Lisätietoa Ranimobar-höyrynsulusta: http://www.raniplast.fi/index.php?id=5443ce1796167&lang=fi. Laadukas ja pitkäikäinen sanotaan. On niissä höyrynsulkumuoveissakin eroja.

Paljonkohan on teippien kulutus lisääntynyt siitä, kun vuonna 2007-2008 rakennusten tiiviyden tärkeys alkoi tulla kaikkien rakentajien tietoon ja ilmavuotoluvulle piti esittää lukuarvo tasauslaskimeen ja sitten energiatodistukseen? Nyt teipataan ja tiivistetään saumoja ja läpivientejä sekä höyrynsulussa että tuulensuojassa. Hyvähän se on, että ilmanvaihto on hallittua, vetoisuus vähenee ja samoin energiankulutus.

Tectiksen Sitkoflex on ollut hyvä teippi höyrynsulun saumoihin. Niin kuin nimestäkin saattaa arvata, tartunta on sitkeä, elastinen ja venyvä. Teippi käy lisäksi Joutsenmerkin vaatimuksiin.

Lämmöneristeet – Isover

EnergiatehokkuusMateriaalivalmistajatRakennusmateriaalitRakennustyöt

Lämmöneristeitä valittaessa jouduimme heti etsimään uutta vaihtoehtoa Ekovillan tilalle. Se ei sopinutkaan Joutsenmerkin kriteereihin. Boori ja booraksi ovat kiellettyjen aineiden listalla, ja selluvillassa näitä löytyy palonestoaineina. Ekologisuutta on siis monenlaista. Ekovilla olisi ollut hengittävään seinärakenteeseen sopiva vaihtoehto ja tavallaan ekologinen luonnonmateriaali.

Isoverilta löytyi kuitenkin useita eristevaihtoehtoja, jotka täyttivät kriteerit. Kierrätyslasista tehty Isover KL33 oli valintamme. Sillä on erittäin alhainen lämmönjohtavuus eli se eristää hyvin. Lambda arvo on 0,033 W/mK. Vapaa-ajan asuntoomme sitä tulee alapohjaan, ulkoseiniin, väliseiniin ja yläpohjaan.

Pro-villaleikkuri tekee villoitustyöstä melkein hauskaa!

Joutsenmökki kiittää.

IMG_2610

Kate – Ruukin pellit asennettu

MateriaalivalmistajatRakennusmateriaalitRakennustyöt

Mökkiimme valittiin katteeksi pelti, sillä se sopi mielestämme kokonaisilmeeseen parhaiten. Kattopellit, kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmä tilattiin Ruukilta.

Joutsenmerkki ei aseta vaatimuksia metallituotteille eikä siis peltikatteille. Nanomateriaaleja tuotteet eivät kuitenkaan saa sisältää.

Tässä kohtaa on hyvä huomioida, että katemateriaalilla ei ole sinänsä suurta vaikutusta sisäilmaan, mutta sen valmistus vaikuttaa ympäristöön muun muassa raaka-aineen hankinnan kautta. Metallituotteissa kierrätettävyysaste on erittäin korkea. Toisaalta metallituotteissa jäljitettävyys on hankalaa, koska tuotteiden valmistuksessa käytetyt kierrätettävät raaka-aineet yhdistetään sulatuksessa.

Pellit katolla

Uudessa Ruukki Classic Silence -mallissa on huopa valmiina alapinnassa. Huopa vaimentaa ääniä kuten sateen ropinaa ja estää kondenssin syntymistä. Se helpottaa myös asentamista, sillä huopa estää peltiä liukumasta katolla. Lisäksi valmiiksi kiinnitetty huopa nopeuttaa asentamista. Perusmallin Classicissa äänenvaimennukseksi asennetaan solumuovinauhaa pellin alle. Se vaatii oman erillisen työvaiheensa, vaikka helppoa onkin.

huopaa alapinnassa

Pelti pysyy huovan ansiosta 34-asteen kattokulmassa ruoteiden päällä hyvin.

Perustukset – Rudus betoni

MateriaalivalmistajatRakennusmateriaalit

Perustuksiin tulee yleensä aina betonia. Betonissa käytetään tiettyjä lisäaineita haluttujen ominaisuuksien saamiseksi. Betonin lisäaineiden valmistajan / toimittajan tulee vakuuttaa, että lisäaineet eivät sisällä tiettyjä kemikaaleja. Muun muassa Rudukselta löytyy Joutsenmerkki-rakennukseen sopivaa betonia.

WP_20160415_008

Pumppuauton letku ulottui aika mukavasti talon kauimpaan nurkkaan. Lähistöjen puut tuli karsittua samaan hintaan.

Viimeisimmät artikkelit

Kategoriat